Solliciteren is bij ons gewoon mogelijk. We ontmoeten je graag online.

Meer informatie

Blije beheerder door pilot biodiversiteit onderstations

23 juli 2020

Inzet van de pilot is om te ontdekken hoe een andere maaimethode bijdraagt aan o.a. de biodiversiteit van planten en insecten.

Ik (Harry) ben beheerder van één van de pilotterreinen: Wijdewormer. Voorheen werd het terrein tot in de kleinste hoekjes kort gemaaid. Mooi strak, staat ook erg netjes en past bij het doel van het complex. Namelijk, op een veilige wijze de technische installaties in stand kunnen houden. Maar veel onderstations hebben (vrije) groene ruimte rond de gebouwen en installaties. En juist in die vrije ruimte, waar geen technische installaties of portalen staan, is winst te behalen voor de natuur.

In april vond de eerste maaibeurt van dit jaar plaats op OS Wijdewormer. Vooraf was er ter plaatse overleg tussen de beheerder, hovenier en adviseur (ecoloog) over de nieuwe werkwijze. De bedoeling is om met een slingerende beweging door het te maaien gebied te rijden. Zo worden sommige delen van de vegetatie kort gemaaid en andere delen blijven ongemoeid. Bij een volgende maaibeurt kiest de hovenier een andere slingerende route en zo ontstaat een gebied met grotere diversiteit in vegetatie.

De hovenier was gelukkig al bekend met deze maaitechniek. Opdrachtgevers als provincie, gemeentes en waterschappen hebben het al in hun beleid verwerkt. Er is ook nadrukkelijk aangegeven dat de vegetatie onder en rond de technische installatie, portalen en langs de paden kort gemaaid moet worden. Dit in verband met de veiligheid van medewerkers en assets.

Inmiddels zijn we drie maanden (en twee maaibeurten) verder en ben ik benieuwd hoe het terrein er bij staat. Op pad dus. En wát een verschil.., nu al. Zoals verwacht zijn sommige delen van de vegetatie kort gemaaid en op andere plekken hebben distels, grassen en andere soorten de kans gekregen om door te groeien. Tijdens mijn aandachtige wandeling door het groen zag ik van alles kruipen, klimmen en vliegen.

Kevertjes, bijen, spinnen, wespjes, libellen, vlinders, sprinkhaan(tjes). En achter in het veld.., een haas! Van sommige insecten kon ik een fotootje maken. Maar bijvoorbeeld een libelle laat zich echt niet vangen op de camera. Persoonlijk word ik wel blij van al dat leven.

Ik ben geen expert op het gebied van biodiversiteit en weet dus ook niet of de nieuw toegepaste maaitechniek nu al een significante verandering met zich meebrengt. Maar voor die analyse hebben we gelukkig onze ecoloog en adviseur Albert. Hij zal regelmatig onderzoek doen naar de effecten van deze pilot op de insectenpopulatie op het onderstation (inclusief andere mogelijke voordelen zoals kostenbesparing).

En hier natuurlijk over rapporteren aan onze opdrachtgever. Uiteindelijk zal de pilot worden geëvalueerd en bekeken worden of de resultaten in nieuw beleid kunnen worden omgezet.

Maar intussen ben ik een blije beheerder en hoop dat deze blog bijdraagt aan een nog groter enthousiasme over biodiversiteit op onderstations.

Harry – engineer bij Alliander

Nog meer verhalen

23 juli 2020 Nieuws

Blije beheerder door pilot biodiversiteit onderstations

De pilot biodiversiteit op onderstations loopt alweer enige tijd, waarbij de groene terreinen van drie…
Lees verder
25 juni 2020 Nieuws

Live meekijken in de monteursbus levert direct sollicitaties op

Op 1 september start er weer een klas voor elektromonteurs. Maar hoe zorg je in…
Lees verder
Tom Rademaker met Thomas
21 juni 2020 Nieuws

Mijn eerste Vaderdag? Fantastisch!

Tom Rademaker (content creator) en Renee Awater (adviseur veiligheid & milieu) werken al jaren bij…
Lees verder