Blije beheerder door pilot biodiversiteit onderstations

23 juli 2020

Inzet van de pilot is om te ontdekken hoe een andere maaimethode bijdraagt aan o.a. de biodiversiteit van planten en insecten.

Ik (Harry) ben beheerder van één van de pilotterreinen: Wijdewormer. Voorheen werd het terrein tot in de kleinste hoekjes kort gemaaid. Mooi strak, staat ook erg netjes en past bij het doel van het complex. Namelijk, op een veilige wijze de technische installaties in stand kunnen houden. Maar veel onderstations hebben (vrije) groene ruimte rond de gebouwen en installaties. En juist in die vrije ruimte, waar geen technische installaties of portalen staan, is winst te behalen voor de natuur.

In april vond de eerste maaibeurt van dit jaar plaats op OS Wijdewormer. Vooraf was er ter plaatse overleg tussen de beheerder, hovenier en adviseur (ecoloog) over de nieuwe werkwijze. De bedoeling is om met een slingerende beweging door het te maaien gebied te rijden. Zo worden sommige delen van de vegetatie kort gemaaid en andere delen blijven ongemoeid. Bij een volgende maaibeurt kiest de hovenier een andere slingerende route en zo ontstaat een gebied met grotere diversiteit in vegetatie.

De hovenier was gelukkig al bekend met deze maaitechniek. Opdrachtgevers als provincie, gemeentes en waterschappen hebben het al in hun beleid verwerkt. Er is ook nadrukkelijk aangegeven dat de vegetatie onder en rond de technische installatie, portalen en langs de paden kort gemaaid moet worden. Dit in verband met de veiligheid van medewerkers en assets.

Inmiddels zijn we drie maanden (en twee maaibeurten) verder en ben ik benieuwd hoe het terrein er bij staat. Op pad dus. En wát een verschil.., nu al. Zoals verwacht zijn sommige delen van de vegetatie kort gemaaid en op andere plekken hebben distels, grassen en andere soorten de kans gekregen om door te groeien. Tijdens mijn aandachtige wandeling door het groen zag ik van alles kruipen, klimmen en vliegen.

Kevertjes, bijen, spinnen, wespjes, libellen, vlinders, sprinkhaan(tjes). En achter in het veld.., een haas! Van sommige insecten kon ik een fotootje maken. Maar bijvoorbeeld een libelle laat zich echt niet vangen op de camera. Persoonlijk word ik wel blij van al dat leven.

Ik ben geen expert op het gebied van biodiversiteit en weet dus ook niet of de nieuw toegepaste maaitechniek nu al een significante verandering met zich meebrengt. Maar voor die analyse hebben we gelukkig onze ecoloog en adviseur Albert. Hij zal regelmatig onderzoek doen naar de effecten van deze pilot op de insectenpopulatie op het onderstation (inclusief andere mogelijke voordelen zoals kostenbesparing).

En hier natuurlijk over rapporteren aan onze opdrachtgever. Uiteindelijk zal de pilot worden geëvalueerd en bekeken worden of de resultaten in nieuw beleid kunnen worden omgezet.

Maar intussen ben ik een blije beheerder en hoop dat deze blog bijdraagt aan een nog groter enthousiasme over biodiversiteit op onderstations.

Harry – engineer bij Alliander

Nog meer verhalen

21 mei 2021 Testimonial

“Positief blijven heeft mij aan een baan geholpen”

Joyce was nog maar 22 toen haar leven ineens tot stilstand kwam. Bij haar werd…
Lees verder
18 mei 2021 Testimonial

Op pad met Engineer Jacqueline

Engineer Jacqueline Vonder maakte zes jaar geleden de overstap naar de techniek en daar heeft…
Lees verder
14 mei 2021 Testimonial

Engineer Danielle: “Elk project heeft de juiste aandacht nodig”

Ik wil laten zien dat je je niet moet laten tegenhouden omdat het werkveld gedomineerd…
Lees verder