Modulair Bouwen “Wij ontwikkelen de bouwstenen voor de energietransitie”

Frank van Minnen - Beleidsadviseur

Als zijn kinderen vragen wat voor werk papa doet, zegt zijn vrouw “papa zorgt ervoor dat de lampen blijven branden.”

Een duidelijk doel binnen de complexe wereld van Modulair Bouwen, waar beleidsadviseur Frank van Minnen zich dagelijks mee bezig houdt. “Wij ontwikkelen met ons team de juiste bouwstenen en standaarden om de energietransitie te faciliteren.”

De bouwstenen van het energienet

Het team Modulair Bouwen bouwt aan een modulaire structuur voor de uitbreiding van het energienet. “Je kan het energienet eigenlijk zien als een gigantisch bouwwerk dat uiteindelijk opgebouwd is uit maar een paar basisonderdelen, die in elkaar gepast zijn. Maar door de jaren heen hebben we wel duizenden uitvoeringen van die basisonderdelen gekend. Ik zeg wel eens gekscherend dat we een museum in de grond hebben liggen van componenten die soms wel 60 tot 80 jaar oud zijn. Een waardevol en divers museum, maar ook een museum dat tot in de haarvaten een grote verandering en uitbreiding moet ondergaan om de energietransitie te kunnen faciliteren. En daar hebben we geen 60 jaar voor. Vanuit Modulair Bouwen definiëren en ontwikkelen we de gestandaardiseerde bouwstenen en samenbouw daarvan, zodat uitbreidingen aan het energienet versimpeld worden. Met modulaire bouwstenen wordt bijvoorbeeld een middenspanningsruimte met alles erop en eraan een standaard product, eigenlijk een bouwpakket. Dat helpt in het versnellen van de realisatie van nieuwbouw, maar tegelijk helpt het ook bij het oplossen van problemen waar onze monteurs dagelijks tegenaan lopen. Denk aan een kabelklem die niet lekker om de kabel past en moeilijk te monteren is, of net niet passende maatvoeringen waardoor een monteur met een slijptol in de weer moet. Onze technici zijn kundig en vindingrijk en lossen het daarom altijd wel op, maar dit soort zaken wil je zoveel mogelijk al in de basis ondervangen. Zodat het niet ter plekke opgelost hóeft te worden.”

Vandaar dat Frank het regelmatig over bouwstenen heeft. Want zo ziet hij de uitdaging van het Modulair Bouwen voor zich. Een compleet bouwpakket ontwikkelen met een duidelijke handleiding. “We werken aan het standaardenpakket voor nieuwbouw, compleet met specificaties en zuivere werkinstructies. Dit pakket moet zo in elkaar zitten dat het eenduidig is, dat onze collega’s in de uitvoering en onze klanten er goed mee uit de voeten kunnen en dat het goed onderhoudbaar is, want de componenten gaan wel 50 jaar mee. Natuurlijk is niet alles in modulaire bouwstenen te vangen. Er zullen altijd uitzonderingen zijn en die heb je ook nodig. Maar die uitzonderingen moeten niet de standaard zijn.

Als dit er voor zorgt dat projecten in één keer goed gaan door een goede modulaire bouwsteen is het dat stapje extra meer dan waard

Frank van Minnen, Beleidsadviseur

Beleid saai? Nee joh!

Als beleidsadviseur Elektra bestaat Frank’s werk voor een groot deel uit het schrijven, controleren en redigeren van beleidsstukken en het maken van analyses. “Mensen vragen mij wel eens ‘Frank, is het niet saai om met al die beleidsstukken en specificaties bezig te zijn?’ Nee, roep ik dan. Er is nu zoveel vernieuwing binnen de energiebranche en we staan voor zo’n grote uitdaging om de transitie te realiseren dat er ook onwijs veel te doen is binnen het beleid. Om de energietransitie te realiseren en de klimaatdoelstellingen te halen is er een verdubbeling van het energienet nodig. Deze doelstellingen zijn gesteld voor 2030, waardoor we nog minder dan tien jaar hebben om het werk te verzetten waar we normaal gesproken 40 jaar voor zouden hebben, een verviervoudiging dus. Bij Modulair Bouwen ontwikkelen we met ons team de bouwstenen om hier invulling aan te kunnen geven. Ja tuurlijk is het wel eens frustrerend als je denkt klaar te zijn met een stuk en je het toch weer terugkrijgt omdat er iets niet voldoende onderbouwd is, of niet eenduidig is. Maar als dat er aan bijdraagt dat collega’s er vervolgens beter mee uit de voeten kunnen, of projecten in één keer goed gaan door een goede modulaire bouwsteen, is het dat stapje extra meer dan waard. Als je die bouwsteen of werkinstructie eenmaal goed hebt, heb je daar keer op keer in projecten baat bij.”

“We streven een hoge kwaliteit na. Onze stukken moeten actueel en eenduidig zijn. We hebben niet alleen 7000 medewerkers die hier mee uit de voeten moeten kunnen, maar ook buiten de organisatie worden onze werkinstructies en specificaties gebruikt. Dat is een grote verantwoordelijkheid.”

Feedbackloop

“Een andere vraag die ik wel eens krijg is of met allemaal modulaire bouwstenen een monteur straks niet meer is dan een lopende band medewerker. Dat is verre van wat we willen bereiken. Onze technici zijn ontzettend belangrijk binnen het realiseren van de energietransitie. Wij willen hén juist helpen door hen de juiste handvatten te geven, duidelijkheid te creëren en de frustratie als het weer eens niet lekker past eruit te kunnen halen. Hierbij is een goede wisselwerking van groot belang. Het is niet zo dat wij zomaar wat bedenken en de organisatie er maar mee te dealen heeft. Op het moment dat er beleid, specificaties of werkinstructies worden geschreven en analyses worden uitgevoerd betrekken we de gebruikers er bij voor input en review. En andersom, iedereen kan op een centrale plek suggesties doen ter verbetering van het standaardenpakket, waar we vervolgens ook mee aan de gang gaan.”

“In dat opzicht hebben we de laatste jaren grote stappen gemaakt. Men weet ons steeds beter te vinden en de huidige structuur borgt ook dat nieuw of aangepast beleid beter landt en aansluit bij de praktijk. Het proces is transparant en men voelt zich meer betrokken. Wij willen uitstralen dat we voor iedereen te bereiken zijn als ze vragen, suggesties of opmerkingen hebben. Als ze ergens tegenaanlopen hoeven ze niet de halve organisatie door.”

Die samenwerking binnen de organisatie vindt Frank een van de leukste dingen. “Laatst sprak ik een aantal projectmanagers die sinds de invoering van een nieuwe specificatie m.b.t. inkoopruimtes veel minder vaak hoefden af te stemmen met de Operationeel Installatie Verantwoordelijke. Waar er eerder veel onduidelijkheden waren over vereisten, gedoogconstructies bestonden of er binnen het beleid nog ruimte was voor interpretatie konden die door de betrokkenheid bij de wijziging grotendeels verholpen worden. En dan kan je ook zeggen: Dit is de standaard en als je daar van af wilt wijken moet dat eerst goed onderbouwd worden. Het is mooi om te zien dat het ook werkt. Plus als blijkt dat er vaak afgeweken moet worden is dat ook een goede trigger om de standaard nog eens onder de loep te nemen.

Bouw mee aan de energietoekomst

Het team van Modulair Bouwen staat de komende jaren voor een grote uitdaging en daar zijn mensen voor nodig. “We zoeken nog een hoop nieuwe collega’s in ons team, vooral beleidsmedewerkers. Wat moet je daarvoor kunnen? Je moet secuur kunnen werken. We hebben een hoge standaard voor onze stukken die we moeten kunnen waarborgen. Daarnaast moet je met verschillende ‘petten’ naar een probleem kunnen kijken, daarin afwegingen maken en tot goed beargumenteerde keuzes komen. En er mee om kunnen gaan dat er soms tegenstrijdige belangen zijn. Je moet hier een balans in kunnen vinden en een heldere onderbouwing kunnen geven van het beleid dat waarvoor gekozen is.

Terug naar het branden van de lampen. “Dat is de kern van ons werk. Ja je werkt veel met documenten, maar uiteindelijk help je er mensen mee. Met elkaar zorgen we ervoor dat het licht achter de voordeur aangaat. Dat vind ik het allermooiste van het werk. Om daar onderdeel vanuit te maken.”

Wil jij ook meebouwen aan de energietoekomst? We zijn op zoek naar Product Owners, Beleidsadviseurs, Programmamanagers en Implementatieconsultants  Kijk hier voor alle vacatures binnen de afdeling Modulair Bouwen.

Lees hier meer over Modulair Bouwen

Klik hier voor de download

Alliander-Modulair-Bouwen-leaflet-download

Hoe kan ik je verder helpen?

Heb je een vraag of wil je eens kennismaken? Je kan ons altijd e-mailen of een berichtje sturen via LinkedIn, maar je kan ons nu ook gewoon WhatsAppen.

Hey, ik ben Kasia.

Leuk dat je interesse hebt in Alliander!

Heb je een brandende vraag over ons? Dan kan je die ook via WhatsApp stellen als je dat prettig vindt.

Vraag het via WhatsApp

Slide 1 of 0