Werkcoördinator

Qirion Techniek Algemeen MBO Amsterdam

Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen!

Jouw werkgever

Qirion is expert in veranderende energienetten. Wij onderhouden het hoog- en middenspanningsnet in een deel van Nederland en creëren duurzame en innovatieve oplossingen voor nieuwe en bestaande energienetten. Qirion is onderdeel van Alliander N.V. Dit is de holding van onze groepsmaatschappijen, waaronder ook Liander, Kenter en diverse start-ups vallen.

Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor zorgt dat miljoenen klanten dagelijks stroom en gas hebben. Voor wonen, werken, vervoer en recreatie. We staan voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Nu en in de toekomst. Dat is waar wij iedere dag samen aan werken. We bieden onze professionals ruimte voor vernieuwende en slimme ideeën. Ruimte voor jouw energie.

Lees hier meer over Alliander als werkgever en onze bedrijfscultuur

Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen!
Het plannen en coördineren van onderhouds-, en inspectiewerkzaamheden en storingen. Jij zorgt ervoor dat het benodigde materieel en materiaal binnen budget en op het juiste moment op de juiste locatie aanwezig zijn, zodat de werkzaamheden goed en volledig uitgevoerd kunnen worden. Dit om uiteindelijk een correcte werking van de installatie en/of netten te kunnen waarborgen. Je verricht specialistische advieswerkzaamheden op jouw vakgebied. Het beoordelen van de werkzaamheden op veiligheidsaspecten, het bepalen van de te nemen risico beperkende maatregelen en het zorgdragen voor de implementatie van deze maatregelen, binnen de gestelde richtlijnen, teneinde een veilige werksituatie te kunnen garanderen behoort ook tot jouw takenpakket.

Jouw energie
 

1Inventarisatie                                                                                                                 Inventariseert de uit te voeren onderhouds-en/of inspectie activiteiten, binnen de richtlijnen en kaders van het bedrijf, ten einde te komen tot een globaal stappenplan van de uit te voeren werkzaamheden. En bij deze een veilige werksituatie te garanderen, zorgt en bewaakt deze. 

2 Advisering

Geeft gevraagd en ongevraagd advies en overlegd met  interne stakeholders en andere partijen met betrekking tot het beheer en onderhoud van technische installaties en netten.  

3 Ontwerp/engineering

Levert voor onderhoud, storingen en NSA projecten een bijdrage aan het ontwerp van de engineering, voert calculaties uit in afstemming met klanten, installateurs en leveranciers, binnen de opgestelde normen, budget en kaders, teneinde een bijdrage te leveren aan de realisatie van het project. 

4 Opstellen en bewaken kostenberekeningen

Maakt voorcalculaties en stelt  begrotingen op, toetst aanbiedingen van de aannemers of de eigen organisatie

5 Planning

 Stelt planningen met kritische paden, doorlooptijden  en organisatorische  aspecten op en bewaakt de detailplanning van de werkzaamheden en stuurt uitvoerenden functioneel aan, binnen de veiligheidsvoorschriften, teneinde de doelstellingen binnen budget, tijd en kwaliteit te realiseren.

6 Coördinatie NSA projecten, onderhoud en storingen 

Coördineert de realisatie van de NSA projecten, onderhoud en storingen ten aanzien van capaciteit, materialen en materieel, binnen planning en budget, ten einde te borgen dat de werkzaamheden zowel kwalitatief als kwantitatief aan de gestelde eisen voldoet.     

7 Veiligheid 

Draagt in het kader van de geldende veiligheidsvoorschriften en –eisen op een zodanige manier zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden (incl. het aanvragen van de werkplannen derden), dat hiermee voldaan wordt aan de geldende veiligheids-, Arbo-en milieueisen en de veiligheid en gezondheid van alle bij het werk betrokken medewerkers (in-en extern) is geborgd. Voldoende inhoudelijke technische kennis van zaken om te bepalen welke BEI-bevoegdheden er voor de werkzaamheden noodzakelijk zijn en hierop in het rooster op aansturen.

8 Kwaliteitsbewaking  

Controleert en bewaakt de technische, financiële uitvoering van activiteiten al dan niet in projectverband, binnen de geldende normen en richtlijnen, teneinde te borgen dat de producten en diensten voldoen aan de vereiste kwaliteit.

9 Administratie-en rapportages

Draagt zorg en is verantwoordelijk voor de vastlegging van relevante technische en administratieve gegevens in iCore. Verzorgt rapportages en overzichten over aard en evaluatie van de werkzaamheden, gericht op een optimale beheersing van de werkzaamheden, zodanig dat het management optimaal geïnformeerd is over de huidige en komende stand van zaken en, indien nodig, tijdig bijsturingmaatregelen kan nemen. Verzorgt al deze activiteiten na het opleveren van het onderhoud en storings activiteiten ten behoeve van een correcte afronding en afrekening met de klant.

10  In-en externe contacten        

Bouwt actief contacten op met interne en externe partijen en klanten in het kader van planningsafspraken, binnen de hiervoor opgestelde kaders en richtlijnen, teneinde de opdracht naar klanttevredenheid te kunnen uitvoeren. Adviseert klanten over gevolgen van leveringsonderbrekingen en mogelijk te nemen maatregelen, binnen de kaders en richtlijnen van het bedrijf , teneinde de klant te voorzien van de juiste informatie en de klanttevredenheid positief te beïnvloeden.

Jouw achtergrond

 • Kennis van geautomatiseerde  en kwaliteitssystemen

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving

 • Kennis/ervaring in een of meer vakgebieden

 • MBO+

 • Vaktechnische opleidingen

 • 3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie Jouw arbeidsvoorwaarden


Wat bieden we?
Jij hebt de energie, wij bieden je de ruimte. Ruimte om het beste uit jezelf te halen, daar worden we immers allemaal beter van. Jij, Alliander en vooral onze klanten. En er is meer. Voor deze vacature kan je rekenen op (o.b.v. een 38-urige werkweek):

 • tot maximaal wel € 3.942,- (schaal 7) bruto per maand.

 • een vast contract na 1 jaar.

 • op fulltime basis een Persoonlijk Budget van 18% van het jaarsalaris. Je kunt dit laten uitbetalen, er extra verlofdagen van kopen of storten in je pensioen.

 • een vergoeding van 70% van het wettelijk minimum loon over de ouderschapsverlofuren. Dit geldt bij het opnemen van ouderschapsverlof na 1 jaar dienstverband.

 • elk jaar 36 uur (4,5 dag) extra spaarverlof. Dit verlof kan je opnemen of maximaal 10 jaar sparen voor bijvoorbeeld een sabbatical.

 • een duurzaam inzetbaarheid budget van € 500,-. Deze kun je inzetten voor bijvoorbeeld loopbaanontwikkeling, een sportabonnement en/of arbo-proof thuiswerkmeubilair.

 • een ABP-pensioen waarvan Alliander 70% betaalt.

 • een vaste eindejaarsuitkering van 5,94%.

 • Alliander biedt veel ruimte en mogelijkheden voor jouw ontwikkeling. Daarvoor werken we samen met de beste opleiders van Nederland. Je kunt kiezen uit een breed aanbod aan trainingen, workshops, opleidingen, studieboeken, webinars en E-learningmodules.

 • een NS Business Card of als je met de auto reist een kilometervergoeding.

 • een bruto bijdrage van € 360 en kortingen bij afname van een aanvullende verzekering als je een collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea hebt.

 • een laptop en mobiele telefoon, anders: Bring Your Own Device.

Jouw actie
 

Voor meer informatie over de selectieprocedure kun je contact opnemen met Hella van den Boogaard, Senior Corporate Recruiter via 06-18706352, of hella.van.den.boogaard@alliander.com.

Goed van start gaan

Wij screenen alle sollicitanten vanuit goed werkgeverschap. Zo weten we zeker dat we op alle fronten een match zijn en een langdurige werkperiode tegemoet kunnen gaan. Want een goed begin is het halve werk, toch? Hoe zo’n screening er precies uitziet, kan variëren per vacature. Om je er een duidelijk beeld bij te geven, verwijs ik je graag naar https://werkenbij.alliander.com/arbeidsvoorwaarden/informatie-screening/ Hier kan je er alles over lezen.

Recruiter

Hella van den Boogaard

Telefoonnummer:

+31 (6) 18706352
Toon minder Toon meer
Netherlands

Hoe kan ik je verder helpen?

Heb je een vraag of wil je eens kennismaken? Je kan ons altijd e-mailen of een berichtje sturen via LinkedIn, maar je kan ons nu ook gewoon WhatsAppen.

Hey, ik ben Hella.

Leuk dat je interesse hebt in Alliander!

Heb je een brandende vraag over ons? Dan kan je die ook via WhatsApp stellen als je dat prettig vindt.

Vraag het via WhatsApp

Word jij onze nieuwe collega?