Impact maken als trainee

Arts - Trainee

Op donderdag 9 juli kregen 11 trainees te horen dat zij gekozen waren om drie maanden aan de slag te gaan met de supersprint voor de netbeheerderszienswijze.
Trainee Ralf deelt zijn ervaringen.

We moesten halsoverkop onze werkzaamheden binnen onze opdrachten overdragen en ons klaarmaken voor de kick-off. Inmiddels is het project afgerond en zijn alle netbeheerderszienswijzen opgeleverd. Het waren voor ons drie bijzondere maanden.

1ste keer samenwerken met trainees

Voor het eerst met een groep van 10 andere trainees samenwerken: best spannend, want we wisten nog niet precies hoe de samenwerking zou verlopen. Normaal gesproken zie je je traineecollega’s alleen bij De Baak of de technische leerlijn, maar nu werk je intensief met elkaar samen. Onderlinge relaties verdiepen zich en je moet elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden rondom product en proces. En dat alles gebeurt in de context van een impactvol project: bij de kick-off werd ons verteld dat dit project het verschil kan gaan maken in de energietransitie en de rol van Alliander daarin.

Van chaos naar orde

Het doel van het project was vanaf het begin duidelijk: 11 netbeheerderzienswijzen opleveren voor de RES-regio’s in het verzorgingsgebied van Liander. Hierbij werd vanuit het perspectief van systeemefficiëntie gekeken naar het voorlopige RES-bod van elke regio. De vraag die ons werd gesteld luidde als volgt: hoe kunnen wij als Liander – rekening houdend met de plannen en ambities van de regio – de zon- en windopwek zo efficiënt mogelijk plaatsen op onze netten en onderstations? De antwoorden op deze vragen moesten gebundeld worden in de netbeheerderszienswijze.

Hoewel het eindproduct van de supersprint duidelijk was, was de route er naartoe veel minder helder. Het was onduidelijk hoe wij de systeemefficiënte inpassing konden invullen. Ook voor het kernteam was de supersprint onbekend terrein, en we hebben dus met elkaar onderzocht welke oplossingsrichtingen nuttig waren en welke niet. Wij hebben als trainees – in nauwe samenwerking met de gebiedsregisseurs – een grote invloed gehad op de gezette stappen richting het einddoel. Dit hebben we gedaan door zelf proactief keuzes te maken en initiatief te nemen – een hele leerzame ervaring voor ons allemaal!

Persoonlijke ontwikkeling

Ook de persoonlijke ontwikkeling verliep anders dan in onze ‘reguliere’ trainee-opdrachten. Het was een flinke zoektocht om samen met het kernteam invulling te geven aan de persoonlijke ontwikkeling. Uiteindelijk hebben we een prima manier gevonden om dit in te regelen. We kregen elke week een masterclass van een kernteamlid met onderwerpen wisselend van projectmanagement tot toekomstscenario’s. Als trainees hebben we vervolgens onderling een leerplan gemaakt en ‘peer groups’ gevormd om toch scherp te blijven op persoonlijke groei.

De omgeving van de supersprint heeft ons veel kansen geboden om aan leerdoelen te werken. Wij hebben ons allemaal bewogen in een enorm speelveld met meerdere belangen en ideeën. We hebben door heel het bedrijf kennis opgehaald – van regioteam tot kernteam, netarchitect tot relatiemanager en van trainee tot Raad van Bestuur. Aan ons de uitdaging om al deze ideeën en belangen te bundelen tot een goed verhaal. Het was ontzettend leerzaam om technische inhoud samen te laten gaan met maatschappelijke impact.

Zonder wrijving geen warmte

En onder druk wordt alles vloeibaar, een van de vele gehoorde uitspraken tijdens de supersprint. De supersprint is nu afgelopen en het is heel gaaf om te horen dat ‘onze’ netbeheerderszienswijzen positief ontvangen worden in verschillende regio’s. De netbeheerderszienswijze biedt perspectief in verschillende werkgroepen en raadbijeenkomsten. Het is heel erg tof om zo direct reactie te krijgen op je werk.

 

Kijk ook eens naar de vlogs van onze trainees!

Slide 1 of 0